Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Jesper R. Meyer <jrm@upthere.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 19:49:10 CEST

Morten Aaboe Jensen said:
>
> Martin Willemoes Hansen said the following on 19/04/05 16:44:
>>
>> Ja, en LUG er traditionel meget åben (gratis), mens en UUG er mere
>> lukket (koster knaster)
>
> Nej, en LUG har fokus på Linux og en UUG har fokus på Unix. At du kæder
> de to ting sammen med henholdsvis GNU-ideologi og rendyrket kapitalisme
> har som sådan ikke noget med de to tings fokus at gøre. I øvrigt at jeg
> endnu en gang uenig - en UUG behøver ikke nødvendigvis være lukket,
> nøjagtig ligesom en LUG ikke behøver være gennemsyret af
> opensource-evangelisme.

Hvorfor bliver vi ved med at køre rundt i LUG og UUG?

Kigger man tilbage på de foredrag der er afholdt, er det jo hverken Linux
eller Unix (inkl BSD varianter) der ser ud til at have overvægt. Der imod
får alle mulige andre ting som som CAcert.org, LaTex, GRID computing,
sikkerhed på trådløse netværk, SSH, Mono spam håndtering etc. "taletid".

Det afgørende i AaUUG's virke er jo ikke kernen eller librabries i et
bestemt OS, men alle mulige andre tekniske emner med rod i open
source/free software miljøet. Linux og div. Unix varianter diskuteres jo
på lige fod med alle de andre tekniske emner, så hvorfor diskurtere om LUG
eller UUG er bedst. Linux er det store buzz-ord som trækker mange
mennesker, men efter en kort stund er det jo ikke længere Linux det holder
dem sammen - det er jo en fælles interesse om alt som har med FSOSS hvad
enten Linux eller *BSD er kernen i det...

/jrm
Received on Tue Apr 19 20:08:33 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:12 CEST