Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 18:03:29 CEST

On 19/04/05 17.07, Morten Aaboe Jensen wrote:
>
> Jeg må nok skride til bekendelse og sige at jeg ganske enkelt ikke
> forstår hvad det dækker over når du skriver "frivilligt kontingent".
> Hvordan adskiller det sig fra en ganske simpel donation til kassereren,
> noget som jo i øvrigt har været muligt hele tiden uden at folk har
> benyttet sig af det?

Jeg har forstået det som en opfordring til, at alle
medlemmer, som selv mener de har råd til det, betaler
et årligt beløb, som vi er blevet enige om på en
generalforsamling.

-- 
Kasper Dupont
Received on Tue Apr 19 18:03:33 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:12 CEST