Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Tue Apr 19 2005 - 17:46:12 CEST

Martin Willemoes Hansen said the following on 19/04/05 17:21:
> Kontingent: ydelse, bidrag, især medlemsbidrag til forening.

Fra Politikens Nudansk Ordbog:

Kontingent subst. -et, -er, -erne

1. et økonomisk bidrag til en forening el.lign. som betaling for medlemskab

> Frivilligt kontingent: et frivilligt bidrag til foreningen.

Dit koncept omkring et frivilligt kontingent fjerner jo netop "som
betaling for medlemskab"-delen så det blot bliver et frivilligt
økonomisk bidrag?

Skulle vi så ikke diskutere om vi skal have kontingent eller kun satse
på frivillige bidrag istedet, der kan vist ikke være meget tvivl om min
holdning på det punkt.

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Tue Apr 19 17:46:14 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:11 CEST