Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Tue Apr 19 2005 - 17:07:15 CEST

Martin Willemoes Hansen said the following on 19/04/05 16:57:
> Det er heller ikke nødvendigt, men det vil være en dejlig ting at folk
> kan få lov til at betale, gennem fx et frivilligt kontingent, det skal
> dog ikke på nogen måde give dem flere rettigheder end dem der ikke
> betaler det frivillige kontingent.

Jeg må nok skride til bekendelse og sige at jeg ganske enkelt ikke
forstår hvad det dækker over når du skriver "frivilligt kontingent".
Hvordan adskiller det sig fra en ganske simpel donation til kassereren,
noget som jo i øvrigt har været muligt hele tiden uden at folk har
benyttet sig af det?

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Tue Apr 19 17:07:17 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:11 CEST