Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 16:51:25 CEST

søn, 17 04 2005 kl. 13:25 +0200, skrev Rune B. Broberg:
> On Sun, Apr 17, 2005 at 12:47:45PM +0200, Henrik Brix Andersen wrote:
> > On Sat, 2005-04-16 at 01:17 +0200, Morten Aaboe Jensen wrote:
> > > Fordelen ved at indføre kontingent er selvfølgelig at foreningen derved
> > > får tilført nogle midler, noget der ville gøre foreningen i stand til
> > > egenhændigt at lave flere arrangementer og arrangementer hvor der kunne
> > > tænkes at påløbe udgifter til f.eks. transport.
> >
> > Har du eksempler på at foreningen tidligere har måttet droppe at afholde
> > et foredrag på grund af udgifter, som ikke kunne dækkes af foreningens
> > sponsorer?
>
> Der har været snakket om at det kunne være godt 1-2 gange om året at få
> udenlandske foredragsholdere til Århus, f.eks. udviklere fra de
> forskellige Unix-udgaver. Dette har umiddelbart ikke kunnet lade sig
> gøre.

Hmm, hvornår har vi snakket om det? Jeg mener ikke vi har undersøgt
muligheden for at få det sponsoreret.

> Desuden kunne ting som fællesture til konferencer el.lign. arrangeres i
> foreningens regi, hvilket er meget nemmere hvis foreningen har en
> kassebeholdning der kan sættes som depositum for f.eks. en bus.

Ja, flere penge flere muligheder, men måden hvorpå de skal fremskaffes
bør efter min mening være ved et frivilligt kontingent frem for et
tvunget kontingent.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Jeg sider i AaUUGs bestyrelse. Ovenstående er mine egne meninger og
AaUUG-bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis at være enig med dem.
Received on Tue Apr 19 16:51:26 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:10 CEST