Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Tue Apr 19 2005 - 16:47:41 CEST

Martin Willemoes Hansen said the following on 19/04/05 16:44:
>>Er det noget, du kan uddybe?
>
>
> Ja, en LUG er traditionel meget åben (gratis), mens en UUG er mere
> lukket (koster knaster)

Nej, en LUG har fokus på Linux og en UUG har fokus på Unix. At du kæder
de to ting sammen med henholdsvis GNU-ideologi og rendyrket kapitalisme
har som sådan ikke noget med de to tings fokus at gøre. I øvrigt at jeg
endnu en gang uenig - en UUG behøver ikke nødvendigvis være lukket,
nøjagtig ligesom en LUG ikke behøver være gennemsyret af
opensource-evangelisme.

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Tue Apr 19 16:47:42 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:10 CEST