Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 16:34:23 CEST

søn, 17 04 2005 kl. 22:26 +0200, skrev Christian Laursen:
> Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk> writes:

> Godt nok er det længe siden, jeg har skullet leve af SU, men hvis vi
> taler om størrelsesordenen 50 kr. på et år, burde det nu nok være
> muligt for de fleste.

For mig er det en princip sag, desuden kan kontingentet jo stige.

> > Når det kommer til stykket er der møske ikke så stor forskel på om vi
> > indfører et frivilligt kontingent, eller om vi indfører tvungent
> > kontingent for medlemmerne og lader ikke-medlemmer blive stående på
> > mailinglisterne og holder arangementerne åbne for alle.
>
> Ideen er at man fortsat kan være på announce og komme til
> arrangementerne, uanset om man er medlem eller ej.

Det kan jo være det bliver det næste.

> > Det er blevet påpeget, man altid har kunnet give økonomiske bidrag til
> > foreningen, hvis man havde lyst, men at det var sjældent forekommende.
> > Her mener jeg et frivilligt kontingent kunne hjælpe. Jeg mener det bør
> > sende et budskab om, at hvis man ellers har økonomien til det, så bør
> > man betale de 50kr om året, eller hvad beløbet nu bliver sat til. Jeg
> > ville i hvert fald betale, hvis det blev indført.
>
> Personligt har jeg det nu meget godt med at dem der har indflydelse på
> anvendelsen af pengene er de samme som dem, der har bidraget med dem.

Det har jeg ikke. Det skal være alle foreningens medlemmer som har ret
til at have indflydelse ikke kun dem der vil betale.

> > Sidst vi diskuterede kontingent blev det påpeget at et kontingent
> > ville kræve ekstra administration omkring medlemslister, men også
> > ville afskære os fra noget af den støtte vi ellers har fået. Jeg kan
> > ikke huske præcis hvad problematikken gik på dengang, hvis nogen kan,
> > så sig endeligt frem.
>
> Under den nuværende bestyrelse har vi ikke modtagen nogen støtte. Jeg
> er ikke klar over, om det har været tilfældet tidligere.

Vi har heller ikke forfulgt muligheden.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Jeg sider i AaUUGs bestyrelse. Ovenstående er mine egne meninger og
AaUUG-bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis at være enig med dem.
Received on Tue Apr 19 16:34:32 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:09 CEST