Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 16:26:49 CEST

søn, 17 04 2005 kl. 21:22 +0200, skrev Kasper Dupont:
> On 17/04/05 19.39, Rune B. Broberg wrote:
> >
> > Jeg er meget modstander af at lade folk betale for at deltage, hvad jeg
> > f.eks. mener DKUUG gør. Det er netop derfor jeg mener at tilførelsen af
> > et andet medlemsbegreb der involverer et kontingent vil kunne sørge for
> > at foreningens aktiviteter vedbliver med at være gratis.
>
> Jeg mener det er lidt et dilemma. Hvis man afholder nogle dyre
> arrangementer, som hvis man f.eks. får en foredragsholder fra
> udlandet, så er det på en eller anden måde urimmeligt, hvis personer
> som ikke deltager i arrangementet, skal være med til at betale. På den
> anden side synes jeg at når pengene nu alligevel bliver brugt, så skal
> de også komme som mange som muligt til gode.

Tja, sådan er det nu en gang med et kontingent. En kollektskål vil være
mere rimelig ;)

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Received on Tue Apr 19 16:26:55 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:09 CEST