Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 16:25:38 CEST

søn, 17 04 2005 kl. 19:00 +0200, skrev Henning C. Nielsen:

> > Jeg mener at en mere bredt orienteret UG er en bedre
> > måde at få opbygget en god forening - og jeg mener at et bedre økonomisk
> > grundlag vil gøre det meget nemmere at få lavet nogle gode
> > arrangementer. Som det er nu, skal bestyrelsen hver gang den ønsker at
> > lave det mindste, sørge for at have en sponsor på plads. Det mener jeg
> > godt kunne gøres anderledes og bedre, ved f.eks. at lade medlemmerne
> > betale noget til det.
>
> Jeg er enig. Som du siger er det nemmere at få lavet gode arrangementer,
> og det er bedre at kunne gøre noget uden at være afhængig af en sponser.
> Jeg er også enig i at medlemmerne eller folk der kommer til
> arrangementerne skulle kunne betale eller i enkelte tilfælde skal betale
> for at komme med.

Man kunne sende en kollektskål rundt ved hvert arrangement ;)

> Jeg vil bare gerne fremhæve: Er tvungen kontingent den rigtige løsning?

Det mener jeg bestemt ikke.

> Har bestyrelsen eller arrangøren af et arrangement nogensinde spurgt
> folk om penge? Jeg kan ikke huske det.

Nej, det har vi ikke.

> Hvor mange løsninger har man haft fremme til at løse problemet? Og hvad
> er problemet helt præcist. Det tror jeg ikke jeg har forstået. Altså
> helt præcist eller mere specificeret.

Vi vil gerne have flere midler at gøre med, men vi er uenige i måden
hvorpå det skal gøres. Personligt er jeg for et frivilligt kontingent.

> Og hvad er grunden til at denne løsning blev valgt og ikke de andre man
> har haft fremme. Hvis man har haft de andre fremme. De er der jo - ikke?
> Altså løsningerne.

Denne løsning er endnu ikke blevet valgt, det kommer på
generalforsamlingen.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Received on Tue Apr 19 16:25:41 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:08 CEST