Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 16:17:45 CEST

lør, 16 04 2005 kl. 21:07 +0200, skrev Mads Kristensen:
> On Sat, 16 Apr 2005 02:16:28 +0200
> Joergen Ramskov <joergen@ramskov.org> wrote:
>
> > Morten Aaboe Jensen wrote:
> > > Hej,
> > >
> > > I anledning af at der snart skal indkaldes til generalforsamling, sidder
> > > jeg og arbejder på et forslag om kontingent. Jeg er i den forbindelse i
> > > at høre folk holdning til emnet. Jeg skal gøre opmærksom på at forslaget
> > > og indholdet af denne mail er et udtryk for min personlige holdning og
> > > kun den.
> >
> > Ikke fordi at det ville være noget problem for mig, men jeg kunne godt
> > tænke mig at høre begrundelsen/begrundelserne for at indføre det?
>
> Hmm.. Er det ikke begrundet i Mortens indlæg?
>
> --- klip ---
> Fordelen ved at indføre kontingent er selvfølgelig at foreningen derved
> får tilført nogle midler, noget der ville gøre foreningen i stand til
> egenhændigt at lave flere arrangementer og arrangementer hvor der kunne
> tænkes at påløbe udgifter til f.eks. transport.
> --- klip ---

Jeg tror at alle kan se fordelen i at foreningen modtager flere midler,
men måden hvorpå dette skal opnås er det der får vandene til at skilles.

Morten foreslår et tvunget kontingent, mens jeg går ind for et
frivilligt kontingent.

Venlig hilsen!

-- 
Martin Willemoes Hansen
Received on Tue Apr 19 16:17:55 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:08 CEST