Re: UUG eller LUG? (Was: Re: [Forum] Forslag om kontingent)

From: gunner carstens <g.c@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Apr 19 2005 - 05:25:15 CEST

> Så vidt jeg kan se var det netop foreningens skift fra at være en
> snævert fokuseret Linux-brugergruppe til en mere bredt orienteret
> Unix-brugergruppe, som jo i øvrigt på ingen måde udelukker folk med
> interesse for Linux, der har gjort at foreningen igen er livet op. På
> det tidspunkt hvor vedtægtsændringen blev vedtaget på en ekstraordinær
> generalforsamling stod foreningen overfor at kunne skulle opløse sig
> selv - den trussel tror jeg ikke længere er specielt overhængende.

Det nye kunne også bare være at der nu vár nogle der gerne ville lave en
forening - og det var jo noget nyt fordi dem der sad, var blevet noget
trætte af det. Og de nye der gerne ville ind ville åbentbart gerne lave
noget mere unix relateret.

>
> Jeg tror samtidig også at en del af de mennesker der nu er aktive i
> foreningen, både hvad angår bestyrelsesarbejde, foredragsholdere og
> tilskuere, slet ikke ville være medlemmer hvis ikke man havde udvidet
> foreningens fokus fra bare at være Linux.

ja det er jo et gæt. Personligt har jeg det som dig: "... jeg har
personligt ingen interesse i at høre om Unix-specifikke ting" (ja jeg
skiftede ordet ud - det var bevidst).

Når du siger sådan ("... jeg har personligt ingen interesse i at høre om
Linux-specifikke ting") lyder det som om at linux er lidt et fy-ord
- noget du i al fald ikke vil beskæftige dig med - og det er jo helt i
orden, det har du sagt fra starten - blot er det måske ikke så fedt hvis
man elsker linux, og så formanden for ens forening ikke kan lide det,
men det er jo ikke din skyld.

Jeg var en af dem der tænkte at jeg jo ikke kendte noget til andre
unixer og derfor synes jeg ikke der var noget galt i at udvide det hvis
nogle energiske folk gerne ville dét. Nu har jeg så været til nogle
foredrag og kan ikke lige se ideen i at skifte til en anden platform end
linux.

Men foreningen er så blevet til en success for de ret tekniske - dem der
arbejder med unix, dem der administrerer 170 linux maskiner mv. Det er
da dejligt.

Men man aner måske en uenighed i bestyrelsen: nogle der er glade for det
der ér, og nogle der faktisk synes at linux er noget specielt i denne
unix sammenhæng og har lyst til at gøre noget for dét. Nogle der har
lyst til at lave noget arbejde i den mere traditionelle
LUG-forstand/opensource-forstand. Som det står i LUG-howto:

"Linux as an operating system is powerful -- but Linux as an /*idea*/
about software development is even more so. Linux is a *free* operating
system: It's licensed under the GNU General Public Licence. Thus, source
code is freely available in perpetuity to anyone."

Det er jo noget der IKKE er dækket af alle *nix systemerne, hvilket godt
kan være af betydning for nogle.

Så mit spørgsmål er, om vi nu med de mange rare penge vi kan få ind på
et tvunget kontingent, kan lade en god del af dem gå til at fremme Linux
og Open Source, (fx ved at sponsorere en Linux stand ved en IT-messe?
Eller til at lave GentooCD'er som man kunne dele ud til en skole, eller
betale Eric Raymond for at komme og holde foredrag) ?

For mig at se ville det være indenfor aauug's formålsparagraf: " at
styrke brugen af Unix" at gøre den slags, men det er måske svært at se
at den slags vil ske, hvis formanden ikke har nogen personlig interesse
i at høre om Linux-specifikke ting.

Det kunne jo være rart at vide før man betalte ind. (ja 50,- er jo ikke
meget, men 500 der betaler 50 dkr giver jo 25000,- og det kunne da godt
bruges til noget ).

mvh Gunner
Received on Tue Apr 19 05:26:00 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:08 CEST