Re: [Forum] Re: UUG eller LUG?

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Mon Apr 18 2005 - 22:43:23 CEST

On Mon, 2005-04-18 at 22:05 +0200, Kasper Dupont wrote:
> I forbindelsen med vedtægtsændringen blev der også udtrykt
> et ønske fra bestyrelsens side om at foredragene skulle være
> mere tekniske og mindre rettet mod begyndere. Denne ændring
> er så vidt jeg kan se ikke blevet gennemført. Hvilket jeg
> faktisk også er godt tilfreds med, det var så vidt jeg
> husker den del af forslaget, der var størst modstand imod.
> Ikke dermed sagt, at der ikke skal være plads til nogle
> meget tekniske foredrag, jeg håber bare ikke, det ender med
> at blive de eneste.

Det mener jeg ikke er helt korrekt erindret - den daværende bestyrelse
udtrykte, som jeg husker det, at foreningens arrangementer skulle
fokusere mere på de områder, hvor UNIX adskiller sig fra andre
operativsystemer. Denne ændring synes jeg til den nuværende bestyrelse
til fulde har formået at føre ud i livet.

Med hensyn til UUG vs. LUG er der vel kun én ting at sige: det står
ethvert medlem frit for at stille forslag til vedtægtsændringer op til
generalforsamlingen. Hvis dele af foreningens medlemmer er af den
opfattelse at foreningens fokus igen skal snævres ind til kun at
omhandle GNU/Linux - så kan de jo stille forslag om dette.

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo Linux

Received on Mon Apr 18 22:43:57 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:08 CEST