Re: UUG eller LUG? (Was: Re: [Forum] Forslag om kontingent)

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Mon Apr 18 2005 - 22:25:20 CEST

Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net> writes:

> Jeg tror samtidig også at en del af de mennesker der nu er aktive i
> foreningen, både hvad angår bestyrelsesarbejde, foredragsholdere og
> tilskuere, slet ikke ville være medlemmer hvis ikke man havde udvidet
> foreningens fokus fra bare at være Linux.

Jeg ville nok fortsat have været medlem, men ikke være stillet op til
bestyrelsen, hvis det havde været en ren linux-forening.

Man kan selvfølgelig have den holdning at mit arbejde i bestyrelsen
ikke har gavnet foreningen, men det håber jeg nu ikke er tilfældet.

-- 
Christian Laursen
Received on Mon Apr 18 22:25:24 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:07 CEST