[Forum] Re: UUG eller LUG?

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Mon Apr 18 2005 - 22:05:08 CEST

On 18/04/05 21.23, Morten Aaboe Jensen wrote:
> På
> det tidspunkt hvor vedtægtsændringen blev vedtaget på en ekstraordinær
> generalforsamling stod foreningen overfor at kunne skulle opløse sig
> selv - den trussel tror jeg ikke længere er specielt overhængende.

Hvor var modstanden, da forslaget blev debateret? På den
ekstraoridinære generalforsaming dengang, var der ingen, der
stemte imod forslaget. Og jeg selv valgte som den eneste, at
unlade at stemme. Ikke fordi jeg var uenig i et bredere sigt,
men udelukkende fordi jeg ikke mente den nye ordlyd i
vedtægterne præcist nok udtrykte hensigterne.

Der er åbenbart et par stykker, som mener ændringen var en
dårlig idé. Jeg synes det kunne være interessant at høre,
hvorfor de ikke dengang mødte op og gav deres holdning til
kende. Jeg formoder det er et mindretal af foreningens
medlemmer, der ønsker at gå tilbage til at kun fokusere på
Linux.

I forbindelsen med vedtægtsændringen blev der også udtrykt
et ønske fra bestyrelsens side om at foredragene skulle være
mere tekniske og mindre rettet mod begyndere. Denne ændring
er så vidt jeg kan se ikke blevet gennemført. Hvilket jeg
faktisk også er godt tilfreds med, det var så vidt jeg
husker den del af forslaget, der var størst modstand imod.
Ikke dermed sagt, at der ikke skal være plads til nogle
meget tekniske foredrag, jeg håber bare ikke, det ender med
at blive de eneste.

-- 
Kasper Dupont
Received on Mon Apr 18 22:05:17 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:07 CEST