UUG eller LUG? (Was: Re: [Forum] Forslag om kontingent)

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Mon Apr 18 2005 - 21:23:22 CEST

Martin Willemoes Hansen said the following on 18/04/05 18:58:
> Der har jeg så den helt diametrale holdning.

Jeg synes faktisk det er ganske væsentligt at tage den diskussion, jeg
mener blot ikke at tråden om kontingent er det rigtige sted at tage den.

Så vidt jeg kan se var det netop foreningens skift fra at være en
snævert fokuseret Linux-brugergruppe til en mere bredt orienteret
Unix-brugergruppe, som jo i øvrigt på ingen måde udelukker folk med
interesse for Linux, der har gjort at foreningen igen er livet op. På
det tidspunkt hvor vedtægtsændringen blev vedtaget på en ekstraordinær
generalforsamling stod foreningen overfor at kunne skulle opløse sig
selv - den trussel tror jeg ikke længere er specielt overhængende.

Jeg tror samtidig også at en del af de mennesker der nu er aktive i
foreningen, både hvad angår bestyrelsesarbejde, foredragsholdere og
tilskuere, slet ikke ville være medlemmer hvis ikke man havde udvidet
foreningens fokus fra bare at være Linux.

Man har selvfølgelig lov til at være uenig, men jeg har svært ved at se
hvordan det skal have været en forringelse at AaLUG blev til AaUUG.

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Mon Apr 18 21:23:26 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:07 CEST