Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 18 2005 - 18:08:10 CEST

On Mon, Apr 18, 2005 at 05:18:40PM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> man, 18 04 2005 kl. 13:04 +0200, skrev Morten Aaboe Jensen:
> > Martin Willemoes Hansen said the following on 18/04/05 0:46:
> > > Dette er et væsentligt spørgsmål som jeg synes giver udslag i
> > > forskelligheden mellem Linux- og Unix-brugere, hvilket bringer på banen
> > > hvor god en idé det var at lave skiftet til AaUUG i første omgang.
> >
> > Det er så vidt jeg kan se en af de bedste bedste beslutninger man har
> > truffet i foreningens historie.
>
> Tja du er jo heller ikke Linux-bruger.

I så fald vil jeg - som administrator af over 170 Linux-maskiner - gerne
sige det samme. Det må da trods alt tælle lidt. ;) Det er en af de
bedste ting der er sket for foreningen.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 18 18:08:23 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:07 CEST