Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 18 2005 - 11:07:55 CEST

On Mon, Apr 18, 2005 at 12:46:10AM +0200, Martin Willemoes Hansen wrote:
> Dette er et væsentligt spørgsmål som jeg synes giver udslag i
> forskelligheden mellem Linux- og Unix-brugere, hvilket bringer på banen
> hvor god en idé det var at lave skiftet til AaUUG i første omgang.

Jeg synes både mængden og bredden i de arrangementer der har været i det
forgangne år absolut har vist, hvor god en ide dette skift har været -
og jeg synes absolut ikke det ville gøre noget at føre det igennem ved
at bryde med den forskrækkelse der lader til at være i Linux-foreninger
over faktisk at have med penge at gøre.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 18 11:07:57 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:06 CEST