Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 18 2005 - 10:06:54 CEST

On Mon, Apr 18, 2005 at 09:10:10AM +0200, Henrik Brix Andersen wrote:
> On Mon, 2005-04-18 at 00:07 +0200, Rune B. Broberg wrote:
> > Der skal naturligvis føres et regnskab. Men, specielt omfattende er det
> > arbejde nu ikke - i alt fald ikke for en handelsskoleuddannet.
>
> Er der ikke krav om ekstern revisor, når en forening indkræver
> kontingent fra sine medlemmer?

Nej.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 18 10:06:56 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:06 CEST