Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Thorbjørn Ravn Andersen <thorbjoern@gmail.com>
Date: Mon Apr 18 2005 - 09:21:33 CEST

> > Har du eksempler på at foreningen tidligere har måttet droppe at afholde
> > et foredrag på grund af udgifter, som ikke kunne dækkes af foreningens
> > sponsorer?
>
> Der har været snakket om at det kunne være godt 1-2 gange om året at få
> udenlandske foredragsholdere til Århus, f.eks. udviklere fra de
> forskellige Unix-udgaver. Dette har umiddelbart ikke kunnet lade sig
> gøre.

Spørgsmålet er jo selvfølgelig hvilken niche AAUUG skal udfylde. Der
er nævnt at dkuug har en afdeling i Århus, og her ville et samarbejde
som det foresvæver mig at FLUG og SSLUG har/har haft måske være
nærliggende til de ting som kræver penge op af lommen.

Personligt synes jeg at AAUUG har en rolle at spille lignende FLUG's
på Fyn nemlig at det er en uformel "organisation" med plads til
menigmand på et meget løst plan efter interesse. Måske var det tiden
at tage dén diskussion op? Det er jo som regel dem der gider smøge
ærmerne op der tegner profilen.

>
> Desuden kunne ting som fællesture til konferencer el.lign. arrangeres i
> foreningens regi, hvilket er meget nemmere hvis foreningen har en
> kassebeholdning der kan sættes som depositum for f.eks. en bus.

Det er et synspunkt, men det ville jeg ikke være interesseret i.

-- 
  Thorbjørn Ravn Andersen - "...plus...Tubular Bells!"
Received on Mon Apr 18 09:28:21 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:06 CEST