Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Mon Apr 18 2005 - 09:10:10 CEST

On Mon, 2005-04-18 at 00:07 +0200, Rune B. Broberg wrote:
> Der skal naturligvis føres et regnskab. Men, specielt omfattende er det
> arbejde nu ikke - i alt fald ikke for en handelsskoleuddannet.

Er der ikke krav om ekstern revisor, når en forening indkræver
kontingent fra sine medlemmer?

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo Linux

Received on Mon Apr 18 09:10:24 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:06 CEST