Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 14:17:12 CEST

Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net> wrote:

> Fordelen ved at indføre kontingent er selvfølgelig at foreningen derved
> får tilført nogle midler, noget der ville gøre foreningen i stand til
> egenhændigt at lave flere arrangementer og arrangementer hvor der kunne
> tænkes at påløbe udgifter til f.eks. transport.
>
> Jeg havde selv forestillet mig at et personligt medlemskab af foreningen
> måske kunne koste 50 kr, og et erhvervsmedlemskab kunne så koste 500 kr
> eller 1000 kr.

Om måneden? Eller om året? Vi snakker per måned, ikke?

> Hvad er jeres holdning til at indføre kontingent?

Flere arrangementer og bedre mulighed for konferencebesøg
lyder helt fint til den pris.

Folk kan vel stadig "besøge" postlisterne, selvom de ikke
er betalende medlemmer, ikke? Det håber jeg da!

Venlig hilsen
Dennis Decker Jensen

--
«Naturally the common people don't want war neither in Russia,
nor in England, nor for that matter in Germany. That is
understood. But, after all, it is the leaders of the country
who determine the policy and it is always a simple matter to
drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist
dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice
or no voice, the people can always be brought to the bidding
of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them
they are being attacked, and denounce the peacemakers for lack
of patriotism and exposing the country to danger. It works the
same in any country.»
-- Hermann Goering, Nazi Reichsmarshall, Luftwaffe-Chief,
   and all-around bad guy, during the Nuremburg trials.
Received on Mon Apr 18 03:52:04 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:06 CEST