Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Apr 18 2005 - 00:07:30 CEST

On Sun, Apr 17, 2005 at 11:56:58PM +0200, Henrik Brix Andersen wrote:
> > Jeg kan oplyse at kravene ikke er specielt store. Der kræves et
> > medlemsregister, men så længe man ikke forsøger at søge støtte som
> > f.eks. en ungdomsforening er kravene meget begrænsede.
>
> Hvordan med krav til regnskab?

Der skal naturligvis føres et regnskab. Men, specielt omfattende er det
arbejde nu ikke - i alt fald ikke for en handelsskoleuddannet.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Apr 18 00:07:37 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST