Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 23:31:36 CEST

On Sun, Apr 17, 2005 at 10:29:09PM +0200, Christian Laursen wrote:
> Brugen af formuleringen "tvunget kontingent" var måske ikke helt
> heldig, da den klinger dårligt. (I hvert fald i mine ører)

Passende kunne det ændres til frivilligt medlemsskab. ;) Hvilket reelt
er hvad dette medfører - det er ganske frivilligt at være medlem, og
forskellen ligger i hvorvidt man kan stemme til generalforsamlingen
eller ej (og derved også stille op til bestyrelsen).

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 23:31:43 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST