Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 23:29:33 CEST

On Sun, Apr 17, 2005 at 11:12:55PM +0200, Henrik Brix Andersen wrote:
> On Sun, 2005-04-17 at 22:16 +0200, Morten Aaboe Jensen wrote:
> > Det er rigtigt at kontingent ville kræve et bedre medlemsregister, men
> > jeg formoder så også at antallet af medlemmer ville være en hel del
> > lavere end de nuværende ca. 550.
>
> Du formoder? Det vil sige at du ikke har undersøgt hvilke krav der
> stilles til en forening, der opkræver kontingent, før du stillede dit
> forslag om dette?

Jeg formoder du ikke læste indlægget? Morten formoder ikke noget om hvad
der kræves af registrering i det ovenstående, men noget om antal
medlemmer ;)

Jeg kan oplyse at kravene ikke er specielt store. Der kræves et
medlemsregister, men så længe man ikke forsøger at søge støtte som
f.eks. en ungdomsforening er kravene meget begrænsede.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 23:29:40 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST