Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Sun Apr 17 2005 - 23:12:55 CEST

On Sun, 2005-04-17 at 22:16 +0200, Morten Aaboe Jensen wrote:
> Det er rigtigt at kontingent ville kræve et bedre medlemsregister, men
> jeg formoder så også at antallet af medlemmer ville være en hel del
> lavere end de nuværende ca. 550.

Du formoder? Det vil sige at du ikke har undersøgt hvilke krav der
stilles til en forening, der opkræver kontingent, før du stillede dit
forslag om dette?

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo Linux

Received on Sun Apr 17 23:13:04 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST