Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Sun Apr 17 2005 - 22:16:25 CEST

Kasper Dupont said the following on 17/04/05 21:16:
> Havde foreningen heddet aauug før jeg meldt mig end ville det have
> holdt mig tilbage fordi jeg ville have forventet en del af den slags
> Unix tilhængere, der har en eller anden form for aversion overfor
> Linux. Som medlem af foreningen ved jeg godt, at der ikke er ret mange
> (hvis overhovedet nogen) af dem i foreningen. Men det ved potentielle
> nye medlemmer ikke.

Nu skal det ikke være nogen hemmelighed at jeg er stærkt imod AaUUG som
en LUG, jeg har ikke noget imod at folk bruger Linux som OS - ligesom
jeg ikke har noget imod at folk bruger MS Windows - men jeg har
personligt ingen interesse i at høre om Linux-specifikke ting.

> Iøvrigt synes jeg den nuværende bestyrelse har gjort det godt, og vi
> har da også haft nogle spændende foredrag hvoraf ikke alle har været
> Linux relaterede.

Tak, det er rart at høre at vores arbejde har været værdsat.

> Der skal være plads til studerende som kun har deres SU og derfor
> måske ikke har råd til at betale kontingent. Min egen økonomiske
> situation er lidt bedre, og jeg vil derfor gerne betale, hvis der
> bliver indført et frivilligt kontingent.

Jeg tror ikke der er nogen som har interesse i at sætte et kontingent
der er så højt at man udelukker folk, men jeg er af den personlige
overbevisning at folk hvis de ikke kan undvære f.eks. 50 kr/året
alligevel har så store problemer at de ikke burde have tid til at komme
til at deltage i vores foredrag.

> Når det kommer til stykket er der møske ikke så stor forskel på om vi
> indfører et frivilligt kontingent, eller om vi indfører tvungent
> kontingent for medlemmerne og lader ikke-medlemmer blive stående på
> mailinglisterne og holder arangementerne åbne for alle.

Jeg har på intet tidspunkt haft intentioner om at lukke mailinglister og
arrangementer for ikke-medlemmer. Foreningens arrangementer er åbne for
alle som det er nu, og det synes jeg faktisk er en meget god ting.
Derved ikke sagt at jeg udelukker muligheden for at man kunne lave
mindre arrangementer som man begrænsede antallet af deltagere til
medlemmer af foreningen. Jeg ville dog nok forestille at det så var
arrangementer hvor der var et begrænset antal pladser.

> Vi skal også passe på, at vi ikke ender i en situation, hvor man
> decideret kan købe sig til indflydelse. Erhvervsmedlemsskab kan nok
> være en god ting, men en regel om maks en stemme per fremmødt person
> ville jeg hilse velkommen. Uanset om personen er personligt medlem og
> repræsenterer en virksomhed, eller om personen repræsenterer flere
> virksomheder, skal personen ikke have mere end én stemme.

Der er jeg delvist enig. Jeg mener at der ville være godt med en
begrænsning på erhvervsmedlemmer, så de f.eks. kun kunne sende én
repræsentant med stemmeret til en generalforsamling, men jeg mener at
man skal have mulighed for at give andre deltagere en skriftlig fuldmagt
så de kan afgive flere stemmer - dog ville en regel om maks. én fuldmagt
nok være en god idé.

> Sidst vi diskuterede kontingent blev det påpeget at et kontingent
> ville kræve ekstra administration omkring medlemslister, men også
> ville afskære os fra noget af den støtte vi ellers har fået. Jeg kan
> ikke huske præcis hvad problematikken gik på dengang, hvis nogen kan,
> så sig endeligt frem.

Det er rigtigt at kontingent ville kræve et bedre medlemsregister, men
jeg formoder så også at antallet af medlemmer ville være en hel del
lavere end de nuværende ca. 550.

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Sun Apr 17 22:39:38 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST