Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 22:26:58 CEST

Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk> writes:

[snip]

> Der skal være plads til studerende som kun har deres SU og derfor
> måske ikke har råd til at betale kontingent. Min egen økonomiske
> situation er lidt bedre, og jeg vil derfor gerne betale, hvis der
> bliver indført et frivilligt kontingent.

Godt nok er det længe siden, jeg har skullet leve af SU, men hvis vi
taler om størrelsesordenen 50 kr. på et år, burde det nu nok være
muligt for de fleste.

> Når det kommer til stykket er der møske ikke så stor forskel på om vi
> indfører et frivilligt kontingent, eller om vi indfører tvungent
> kontingent for medlemmerne og lader ikke-medlemmer blive stående på
> mailinglisterne og holder arangementerne åbne for alle.

Ideen er at man fortsat kan være på announce og komme til
arrangementerne, uanset om man er medlem eller ej.

> Vi skal også passe på, at vi ikke ender i en situation, hvor man
> decideret kan købe sig til indflydelse. Erhvervsmedlemsskab kan nok
> være en god ting, men en regel om maks en stemme per fremmødt person
> ville jeg hilse velkommen. Uanset om personen er personligt medlem og
> repræsenterer en virksomhed, eller om personen repræsenterer flere
> virksomheder, skal personen ikke have mere end én stemme.

Enig.

> Det er blevet påpeget, man altid har kunnet give økonomiske bidrag til
> foreningen, hvis man havde lyst, men at det var sjældent forekommende.
> Her mener jeg et frivilligt kontingent kunne hjælpe. Jeg mener det bør
> sende et budskab om, at hvis man ellers har økonomien til det, så bør
> man betale de 50kr om året, eller hvad beløbet nu bliver sat til. Jeg
> ville i hvert fald betale, hvis det blev indført.

Personligt har jeg det nu meget godt med at dem der har indflydelse på
anvendelsen af pengene er de samme som dem, der har bidraget med dem.

> Sidst vi diskuterede kontingent blev det påpeget at et kontingent
> ville kræve ekstra administration omkring medlemslister, men også
> ville afskære os fra noget af den støtte vi ellers har fået. Jeg kan
> ikke huske præcis hvad problematikken gik på dengang, hvis nogen kan,
> så sig endeligt frem.

Under den nuværende bestyrelse har vi ikke modtagen nogen støtte. Jeg
er ikke klar over, om det har været tilfældet tidligere.

-- 
Christian Laursen
Received on Sun Apr 17 22:34:21 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST