Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 21:16:04 CEST

On 17/04/05 18.28, Rune B. Broberg wrote:
>
> Nu er AaUUG jo ikke en LUG, og hvis det står til mig, bliver den det
> heller aldrig igen. Jeg mener at en mere bredt orienteret UG er en bedre
> måde at få opbygget en god forening - og jeg mener at et bedre økonomisk
> grundlag vil gøre det meget nemmere at få lavet nogle gode
> arrangementer.

Jeg er enig i, at det er en god idé med den ekstra bredde. Jeg gav min
mening om det til kende, da det blev diskuteret på en ekstraordinær
generalforsamling. Men da fremmødet dengang var ret begrænset vil jeg
lige gentage hvad jeg havde af betænkninger omkring ændringen. Selvom
jeg var enig i at der burde sigtes lidt bredere, så mente jeg ikke
formuleringen beskrev præcist nok hvad foreningen beskæftigede sig
med.

Havde foreningen heddet aauug før jeg meldt mig end ville det have
holdt mig tilbage fordi jeg ville have forventet en del af den slags
Unix tilhængere, der har en eller anden form for aversion overfor
Linux. Som medlem af foreningen ved jeg godt, at der ikke er ret mange
(hvis overhovedet nogen) af dem i foreningen. Men det ved potentielle
nye medlemmer ikke.

Iøvrigt synes jeg den nuværende bestyrelse har gjort det godt, og vi
har da også haft nogle spændende foredrag hvoraf ikke alle har været
Linux relaterede.

Bortset fra spørgsmålet omkring Linux vs Unix er jeg i store træk enig
med Hennings kommentarer. Jeg synes forresten ikke de to ting har ret
meget med hinanden at gøre. Så skal de diskuteres, så lad os tage dem
en ad gangen. Linux vs Unix spørgsmålet ser jeg ingen grund til at
rejse igen, med mindre der kommer nogle nyskabende forslag, eller
medlemmernes holdning generelt har ændret sig. Kontingentspørgsmålet
har været diskuteret før, men muligvis har situationen ændret sig
siden sidst.

Der skal være plads til studerende som kun har deres SU og derfor
måske ikke har råd til at betale kontingent. Min egen økonomiske
situation er lidt bedre, og jeg vil derfor gerne betale, hvis der
bliver indført et frivilligt kontingent.

Når det kommer til stykket er der møske ikke så stor forskel på om vi
indfører et frivilligt kontingent, eller om vi indfører tvungent
kontingent for medlemmerne og lader ikke-medlemmer blive stående på
mailinglisterne og holder arangementerne åbne for alle.

Der er selvfølgelig lige den detale omkring, hvem der har inflydelse
på hvordan foreningen bruger pengene. Hvad det angår kan jeg godt se
en fornuftig i, at kun betalende medlemmer har stemmeret. På den anden
side synes jeg faktisk at ikke betalende medlemmer stadigt bør kunne
stille op til poster i bestyrelsen. En person som ikke har økonomien
til at betale kontingent, men som gerne vil gøre en insats i
bestyrelsen skal være velkommen. I så fald kun, hvis betalende
medlemmer stemmer på vedkommende.

Vi skal også passe på, at vi ikke ender i en situation, hvor man
decideret kan købe sig til indflydelse. Erhvervsmedlemsskab kan nok
være en god ting, men en regel om maks en stemme per fremmødt person
ville jeg hilse velkommen. Uanset om personen er personligt medlem og
repræsenterer en virksomhed, eller om personen repræsenterer flere
virksomheder, skal personen ikke have mere end én stemme.

Det er blevet påpeget, man altid har kunnet give økonomiske bidrag til
foreningen, hvis man havde lyst, men at det var sjældent forekommende.
Her mener jeg et frivilligt kontingent kunne hjælpe. Jeg mener det bør
sende et budskab om, at hvis man ellers har økonomien til det, så bør
man betale de 50kr om året, eller hvad beløbet nu bliver sat til. Jeg
ville i hvert fald betale, hvis det blev indført.

Sidst vi diskuterede kontingent blev det påpeget at et kontingent
ville kræve ekstra administration omkring medlemslister, men også
ville afskære os fra noget af den støtte vi ellers har fået. Jeg kan
ikke huske præcis hvad problematikken gik på dengang, hvis nogen kan,
så sig endeligt frem.

-- 
Kasper Dupont
Received on Sun Apr 17 21:25:08 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST