Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 21:22:15 CEST

On 17/04/05 19.39, Rune B. Broberg wrote:
>
> Jeg er meget modstander af at lade folk betale for at deltage, hvad jeg
> f.eks. mener DKUUG gør. Det er netop derfor jeg mener at tilførelsen af
> et andet medlemsbegreb der involverer et kontingent vil kunne sørge for
> at foreningens aktiviteter vedbliver med at være gratis.

Jeg mener det er lidt et dilemma. Hvis man afholder nogle dyre
arrangementer, som hvis man f.eks. får en foredragsholder fra
udlandet, så er det på en eller anden måde urimmeligt, hvis personer
som ikke deltager i arrangementet, skal være med til at betale. På den
anden side synes jeg at når pengene nu alligevel bliver brugt, så skal
de også komme som mange som muligt til gode.

-- 
Kasper Dupont
Received on Sun Apr 17 21:22:26 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST