Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 19:39:27 CEST

On Sun, Apr 17, 2005 at 07:00:55PM +0200, Henning C. Nielsen wrote:
> Jeg er også enig i at medlemmerne eller folk der kommer til
> arrangementerne skulle kunne betale eller i enkelte tilfælde skal betale
> for at komme med.

Jeg er meget modstander af at lade folk betale for at deltage, hvad jeg
f.eks. mener DKUUG gør. Det er netop derfor jeg mener at tilførelsen af
et andet medlemsbegreb der involverer et kontingent vil kunne sørge for
at foreningens aktiviteter vedbliver med at være gratis.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 19:39:42 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:05 CEST