Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Henning C. Nielsen <barran+aauug@barran.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 19:00:55 CEST

søn, 17 04 2005 kl. 18:28 +0200, skrev Rune B. Broberg:
> On Sun, Apr 17, 2005 at 05:44:24PM +0200, Henning C. Nielsen wrote:
> > Hvis de andre LUG'er kan have deres foreningsideologi i stil med FSF,
> > hvor man hos de andre LUG'er, så vidt jeg har forstået, har den samme
> > tankegang[1] som med frit programmel som GNU og FSF.
> > Hvorfor kan AAUUG så ikke det? Men hvis dette er vejen, så må man jo
> > bare håbe at der dukker en ny LUG op i nærheden. Det synes jeg der
> > mangler.
>
> Nu er AaUUG jo ikke en LUG, og hvis det står til mig, bliver den det
> heller aldrig igen.

Ok. Du har nok ret i at LUG ikke er det rigtige ord. Det jeg mente var
så nok mere præcist: Andre foreninger der ligner vores f.eks. LUG'er
eller andre UUG'er. (Jeg kender ikke andre UUG'er end AAUUG).

> Jeg mener at en mere bredt orienteret UG er en bedre
> måde at få opbygget en god forening - og jeg mener at et bedre økonomisk
> grundlag vil gøre det meget nemmere at få lavet nogle gode
> arrangementer. Som det er nu, skal bestyrelsen hver gang den ønsker at
> lave det mindste, sørge for at have en sponsor på plads. Det mener jeg
> godt kunne gøres anderledes og bedre, ved f.eks. at lade medlemmerne
> betale noget til det.

Jeg er enig. Som du siger er det nemmere at få lavet gode arrangementer,
og det er bedre at kunne gøre noget uden at være afhængig af en sponser.
Jeg er også enig i at medlemmerne eller folk der kommer til
arrangementerne skulle kunne betale eller i enkelte tilfælde skal betale
for at komme med.

Jeg vil bare gerne fremhæve: Er tvungen kontingent den rigtige løsning?
Har bestyrelsen eller arrangøren af et arrangement nogensinde spurgt
folk om penge? Jeg kan ikke huske det.

Hvor mange løsninger har man haft fremme til at løse problemet? Og hvad
er problemet helt præcist. Det tror jeg ikke jeg har forstået. Altså
helt præcist eller mere specificeret.
Og hvad er grunden til at denne løsning blev valgt og ikke de andre man
har haft fremme. Hvis man har haft de andre fremme. De er der jo - ikke?
Altså løsningerne.

-- 
Henning C. Nielsen aka barran
Homepage: http://barran.dk
I'm a Gentoo user: http://gentoo.org
Send your spam here: mailto:razor-report@daimi.au.dk
Received on Sun Apr 17 19:01:29 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST