Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 18:46:52 CEST

On Sat, Apr 16, 2005 at 01:17:19AM +0200, Morten Aaboe Jensen wrote:
> Hej,
<snip>

Umiddelbart bryder jeg mig ikke specielt meget om at firmaer skal være
medlemmer på samme måde som normale medlemmer - men jeg synes ideen om
at få firmaer til at støtte vores lille forening ville være absolut en
god ide.

Jeg synes det er meget væsentligt at lægge mærke til at forslaget taler
om ikke at udelukke folk fra foredragene, og at det altså udelukkende
skaber muligheden for at foreningen tegnes en smule anderledes - nemlig
at dem der betaler kontingent, får en større mængde medbestemmelse over
foreningens formue, end dem der ikke betaler.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 18:47:00 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST