Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 18:36:24 CEST

On Sat, Apr 16, 2005 at 11:41:15PM +0200, Bjarke wrote:
> At 01:17 16-04-2005 +0200, you wrote:
> <snip>
> >Jeg havde selv forestillet mig at et personligt medlemskab af foreningen
> >måske kunne koste 50 kr, og et erhvervsmedlemskab kunne så koste 500 kr
> >eller 1000 kr.
> >
> >Hvad er jeres holdning til at indføre kontingent?
>
> Jeg syntes det ville lægge begrænsninger på foreningens formål med at
> sprede kendskab til unix, og skabe kontakt til andre personer.

Jeg synes ikke umiddelbart at det hindrer noget, så længe medlemsskab
ikke er et krav for at være tilmeldt postlisterne eller møde op til
arrangementerne. Det er, i den form jeg ser forslaget, rent formelt at
medlemmerne betaler noget til foreningen, og kan stemme om hvordan det
disponeres til generalforsamlingen - ellers kører arrangementerne videre
som hidtil.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 18:36:49 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST