Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 18:34:17 CEST

On Sun, Apr 17, 2005 at 06:10:47PM +0200, Henrik Brix Andersen wrote:
> On Sun, 2005-04-17 at 17:44 +0200, Henning C. Nielsen wrote:
> > Så mit spørgsmål er. Hvorfor egentlig? Hvorfor skal det være tvungen.
> > Jeg kunne sagtens finde på at betale kontingent hvis det var frivilligt,
> > men jeg vil godt nok indrømme at jeg er noget i tvivl om om jeg vil være
> > medlem hvis jeg _skal_ betale for det.
>
> Jeg er tilbøjelig til at være enig med Henning omkring dette -
> forøvrigt: det har altid været muligt at give sponsorgaver ("frivilligt
> kontingent") til AaUUG.

Det er korrekt at det altid har været muligt. Som kasserer kan jeg
oplyse at medlemmerne det sidste år har indbetalt i alt 0 gange, samlet
kr. 0,00, på denne måde. ;)

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 18:34:32 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST