Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 18:28:57 CEST

On Sun, Apr 17, 2005 at 05:44:24PM +0200, Henning C. Nielsen wrote:
> Hvis de andre LUG'er kan have deres foreningsideologi i stil med FSF,
> hvor man hos de andre LUG'er, så vidt jeg har forstået, har den samme
> tankegang[1] som med frit programmel som GNU og FSF.
> Hvorfor kan AAUUG så ikke det? Men hvis dette er vejen, så må man jo
> bare håbe at der dukker en ny LUG op i nærheden. Det synes jeg der
> mangler.

Nu er AaUUG jo ikke en LUG, og hvis det står til mig, bliver den det
heller aldrig igen. Jeg mener at en mere bredt orienteret UG er en bedre
måde at få opbygget en god forening - og jeg mener at et bedre økonomisk
grundlag vil gøre det meget nemmere at få lavet nogle gode
arrangementer. Som det er nu, skal bestyrelsen hver gang den ønsker at
lave det mindste, sørge for at have en sponsor på plads. Det mener jeg
godt kunne gøres anderledes og bedre, ved f.eks. at lade medlemmerne
betale noget til det.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 18:29:02 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST