Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 13:25:17 CEST

On Sun, Apr 17, 2005 at 12:47:45PM +0200, Henrik Brix Andersen wrote:
> On Sat, 2005-04-16 at 01:17 +0200, Morten Aaboe Jensen wrote:
> > Fordelen ved at indføre kontingent er selvfølgelig at foreningen derved
> > får tilført nogle midler, noget der ville gøre foreningen i stand til
> > egenhændigt at lave flere arrangementer og arrangementer hvor der kunne
> > tænkes at påløbe udgifter til f.eks. transport.
>
> Har du eksempler på at foreningen tidligere har måttet droppe at afholde
> et foredrag på grund af udgifter, som ikke kunne dækkes af foreningens
> sponsorer?

Der har været snakket om at det kunne være godt 1-2 gange om året at få
udenlandske foredragsholdere til Århus, f.eks. udviklere fra de
forskellige Unix-udgaver. Dette har umiddelbart ikke kunnet lade sig
gøre.

Desuden kunne ting som fællesture til konferencer el.lign. arrangeres i
foreningens regi, hvilket er meget nemmere hvis foreningen har en
kassebeholdning der kan sættes som depositum for f.eks. en bus.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Sun Apr 17 13:46:09 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST