Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Sun Apr 17 2005 - 13:44:35 CEST

Henrik Brix Andersen said the following on 17/04/05 12:47:
> Har du eksempler på at foreningen tidligere har måttet droppe at afholde
> et foredrag på grund af udgifter, som ikke kunne dækkes af foreningens
> sponsorer?

Nej, jeg har ingen eksempler på foredrag som ikke er blevet afholdt. Men
når det er sagt så tror jeg da der er mange idéer som aldrig er blevet
vendt alene af den grund af det ikke ville være økonomisk forsvarligt,
eller ganske enkelt for besværligt at finde sponsorer.

  -Morten

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Sun Apr 17 13:44:39 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST