Re: [Forum] Forslag om kontingent

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Sun Apr 17 2005 - 12:47:45 CEST

Hej

On Sat, 2005-04-16 at 01:17 +0200, Morten Aaboe Jensen wrote:
> Fordelen ved at indføre kontingent er selvfølgelig at foreningen derved
> får tilført nogle midler, noget der ville gøre foreningen i stand til
> egenhændigt at lave flere arrangementer og arrangementer hvor der kunne
> tænkes at påløbe udgifter til f.eks. transport.

Har du eksempler på at foreningen tidligere har måttet droppe at afholde
et foredrag på grund af udgifter, som ikke kunne dækkes af foreningens
sponsorer?

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo Linux

Received on Sun Apr 17 12:47:55 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST