[Forum] Re: [Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG den 3/4-2005.

From: Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Date: Fri Apr 15 2005 - 13:31:23 CEST

On Thu, 2005-04-14 at 19:10 +0200, Christian Laursen wrote:
> 4. Vedtægtsændringer
>
> Rune fremlagde forslag til vedtægtsændringer. Der blev foretaget
> enkelte justeringer. Det reviderede forslag er vedlagt.

Er det muligt at bestyrelsens ændringsforslag kan gøres tilgængeligt i
unified diff format?

Det gør det en del nemmere at se omfanget af de forslåede ændringer...

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gentoo.org>
Gentoo Linux

Received on Sat Apr 16 19:53:14 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:04 CEST