[Forum] Forslag om kontingent

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aaboe.net>
Date: Sat Apr 16 2005 - 01:17:19 CEST

Hej,

I anledning af at der snart skal indkaldes til generalforsamling, sidder
jeg og arbejder på et forslag om kontingent. Jeg er i den forbindelse i
at høre folk holdning til emnet. Jeg skal gøre opmærksom på at forslaget
og indholdet af denne mail er et udtryk for min personlige holdning og
kun den.

Mit forslag går ud på at indføre et tvunget kontingent for medlemskab af
AaUUG. Der skal i så fald være to typer af medlemskab, nemlig personlige
medlemskaber og erhvervsmedlemskaber. Personlige medlemskaber skal være
fuldgyldige medlemmer af foreningen, med stemmeret på
generalforsamlingen, mens erhvervsmedlemmer kan sende én repræsentant
med stemmeret til generalforsamlingen. Tilgengæld havde jeg forstillet
mig at medarbejdere ved virksomheder med erhvervsmedlemskab af
foreningen skulle kunne deltage i alle arrangementer på lige fod med
andre medlemmer, de vil naturligvis ikke have stemmeret til
generalforsamlinger.

Jeg havde ikke forestillet mig at indførsel af kontingent ville give de
store omvæltninger for mange af de mennesker der sidder på denne liste i
øjeblikket, og egentlig heller ikke for mange af dem der møder op til
vores foredrag. Indførsel af kontingent er jo ikke ensbetydende med at
man holder folk ude fra foreningens foredrag. Som det er i øjeblikket er
medlemskab ikke er krav for deltagelse, også selvom det blot er et
spørgsmål om at tilmelde sig en mailliste. Det havde jeg heller ikke
forestillet mig at det skulle være i fremtiden hvis mit forslag bliver
vedtaget, men at foreningen måske kunne arrangere endnu flere ting,
hvoraf nogle så kunne være møntet på medlemmerne.

Fordelen ved at indføre kontingent er selvfølgelig at foreningen derved
får tilført nogle midler, noget der ville gøre foreningen i stand til
egenhændigt at lave flere arrangementer og arrangementer hvor der kunne
tænkes at påløbe udgifter til f.eks. transport.

Jeg havde selv forestillet mig at et personligt medlemskab af foreningen
måske kunne koste 50 kr, og et erhvervsmedlemskab kunne så koste 500 kr
eller 1000 kr.

Hvad er jeres holdning til at indføre kontingent?

Venlig hilsen
Morten Aaboe Jensen

-- 
Time is like a drug. It kills you if you have too much of it.
                - Terry Pratchet, "Small Gods"
Received on Sat Apr 16 01:59:50 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:03 CEST