[Forum] Husk foredrag om Gentoo Portage torsdag d. 10. marts 2005

From: Marie Lund <marie@aauug.dk>
Date: Tue Mar 08 2005 - 12:21:19 CET

En lille påmindelse:

Husk foredrag om Gentoo Portage ved Henrik Brix Andersen på torsdag d.
10. marts 2005!

-- 
Marie Lund <marie@aauug.dk>
Aarhus Unix User Group
Received on Thu Mar 10 15:16:53 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:03 CEST