Re: [Forum] Emne til Poul-Henning Kamp's foredrag

From: Marie Lund <marie@aauug.dk>
Date: Sat Feb 05 2005 - 09:47:17 CET

Nu har Poul-Henning fået besked om de indkomne ønsker. Vi lader det være
op til ham at prioritere emnerne; men kerneprogrammering tror jeg i
hvert fald godt vi kan regne med at komme til at høre om.

Husk tilmelding til foredraget!

-- 
Marie Lund <marie@aauug.dk>
Aarhus Unix User Group
Received on Sat Feb 5 10:04:12 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:02 CEST