Re: [Forum] dansk filnavn

From: Kasper Dupont <kasperd@daimi.au.dk>
Date: Wed Feb 02 2005 - 13:52:07 CET

Duncan Lithgow wrote:
>
> Er det muligt at bruge dansk Ã¥ Ã? æ Ã? og ø Ã~ i filnavner? Jeg kann ikke finde
> noget om det på nettet...

Sålænge du bruger et fornuftigt filsystem lægger systemet ikke
nogen begrænsninger på, hvilke tegn du kan anvende i filnavne.
Bortset fra nul-tegnet og /. Du skal dog være opmærksom på, at
nogle programmer kan finde på at bruge UTF-8 til indkodning af
filnavne, hvilket er et problem, da man ikke har mulighed for
at angive, hvilken indkodning, der er brugt.

-- 
Kasper Dupont
Received on Wed Feb 2 13:52:16 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:02 CEST