[Forum] dansk filnavn

From: Duncan Lithgow <duncan@lithgow-schmidt.dk>
Date: Wed Feb 02 2005 - 13:00:03 CET

Er det muligt at bruge dansk å Å æ Æ og ø Ø i filnavner? Jeg kann ikke finde
noget om det på nettet...

Duncan
Received on Wed Feb 2 13:43:02 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:02 CEST