Re: [Forum] Emne til Poul-Henning Kamp's foredrag

From: Rune B. Broberg <mihtjel@mihtjel.dk>
Date: Mon Jan 31 2005 - 21:51:01 CET

On Mon, Jan 31, 2005 at 09:18:53PM +0100, Henrik Brix Andersen wrote:
> Hej
>
> On Mon, 2005-01-31 at 20:59 +0100, Christian Laursen wrote:
> > Kerneprogrammering
> > FreeBSD kernen
>
> Jeg vil meget gerne høre om kerneprogrammering - FreeBSD-specifikt eller
> ikke.

+1. Det lyder ganske spændende.

ps. husk at melde jer til, så vi kan købe ind efter det -
<rune@aauug.dk>

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon Jan 31 22:21:03 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:02 CEST