Re: [Forum] Emne til Poul-Henning Kamp's foredrag

From: David Nielsen <dnielsen@breakmygentoo.net>
Date: Mon Jan 31 2005 - 22:05:24 CET

man, 31 01 2005 kl. 21:18 +0100, skrev Henrik Brix Andersen:
> Hej
>
> On Mon, 2005-01-31 at 20:59 +0100, Christian Laursen wrote:
> > Kerneprogrammering
> > FreeBSD kernen
>
> Jeg vil meget gerne høre om kerneprogrammering - FreeBSD-specifikt eller
> ikke.

Samme, eller en version af den fordrag han skal holde til LinuxForum
"Old mistakes repeated, but now you can have the code", eller noget i
den stil.

- David
Received on Mon Jan 31 22:06:03 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:01 CEST