Re: [Forum] Fedora 3 og låste konti

From: Thorbjørn Ravn Andersen <thorbjoern@gmail.com>
Date: Fri Jan 14 2005 - 14:45:57 CET

On Tue, 4 Jan 2005 20:16:02 +0100 (MET), Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk> wrote:
>
> On Tue, 4 Jan 2005, Dennis Decker Jensen wrote:
>
> > On Tue, 2005-01-04 at 18:09 +0100, Esben Nielsen wrote:
> > > Nu har jeg skrevet noget tilfældigt i /etc/shadow men jeg ville gerne have
> > > en måde at sige, at kontoen ikke skal have mulighed password login.
> > > Hvordan gør jeg det?
> >
> > Det gør du med passwd -l (passwd -u låser op igen).
> >
> > Passwd -l gør stort set det samme, som du har gjort manuelt se
> > passwd(1).
> >
> Det er netop det som er problemet: Man kan ikke logge ind på en låst
> konto med ssh og RSA nøgler. Det kunne man før. Jeg kan ikke finde noget i
> sshd_config om det.

Kan der eventuelt være sket noget under opdateringen så den ikke
godkender din RSA nøgle, og derfor går videre til passwordvalidering,
som så fejler?

Hvad skriver den hvis du sætter et par -v'er på din ssh kommando?

-- 
  Thorbjørn Ravn Andersen - "...plus...Tubular Bells!"
Received on Fri Jan 14 14:46:13 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:00 CEST