Re: [Forum] Fedora 3 og låste konti

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Tue Jan 04 2005 - 23:29:53 CET

On Tue, 4 Jan 2005, Kasper Dupont wrote:

> Esben Nielsen wrote:
> >
> > Nu har jeg skrevet noget tilfældigt i /etc/shadow men jeg ville gerne have
> > en måde at sige, at kontoen ikke skal have mulighed password login.
> > Hvordan gør jeg det?
>
> Mon ikke det faktisk virker at skrive noget tilfældigt?
> Jeg har ikke kigget på sourcekoden, men hvis det er
> lavet på den måde jeg forestiller mig, så burde et ekstra
> tegn i slutningen af et gyldigt enkodet password give
> noget som du aldrig kan få ud af crypt funktionen, og
> dermed forhindrer et password basseret login.
>
Tjaa, det er også, hvad jeg regner med :-)

> Jeg kan se på min FC2, at der er accounts med * i password
> feltet i /etc/shadow. Er her nogen som er klar over hvad
> det betyder, og om det kan bruges i den her situation?
>
Jeg fandt et sted på nettet, hvor der stod at * eller ! betyder låste
konti, !! betyder at kontoen ikke har fået sat et password endnu.
Tilsyneladende tolker sshd !! som låst under FC3 :-(

> --
> Kasper Dupont
> --
Esben
Received on Tue Jan 4 23:29:57 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:59 CEST