Re: [Forum] Fedora 3 og låste konti

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Tue Jan 04 2005 - 20:16:02 CET

On Tue, 4 Jan 2005, Dennis Decker Jensen wrote:

> On Tue, 2005-01-04 at 18:09 +0100, Esben Nielsen wrote:
> > Nu har jeg skrevet noget tilfældigt i /etc/shadow men jeg ville gerne have
> > en måde at sige, at kontoen ikke skal have mulighed password login.
> > Hvordan gør jeg det?
>
> Det gør du med passwd -l (passwd -u låser op igen).
>
> Passwd -l gør stort set det samme, som du har gjort manuelt se
> passwd(1).
>
Det er netop det som er problemet: Man kan ikke logge ind på en låst
konto med ssh og RSA nøgler. Det kunne man før. Jeg kan ikke finde noget i
sshd_config om det.

> Dennis
>

Esben
Received on Tue Jan 4 20:16:14 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:58 CEST