Re: [Forum] Fedora 3 og låste konti

From: Dennis Decker Jensen <dennisdjensen@tiscali.dk>
Date: Tue Jan 04 2005 - 18:26:58 CET

On Tue, 2005-01-04 at 18:09 +0100, Esben Nielsen wrote:
> Nu har jeg skrevet noget tilfældigt i /etc/shadow men jeg ville gerne have
> en måde at sige, at kontoen ikke skal have mulighed password login.
> Hvordan gør jeg det?

Det gør du med passwd -l (passwd -u låser op igen).

Passwd -l gør stort set det samme, som du har gjort manuelt se
passwd(1).

Dennis

A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing on usenet and in e-mail?
Received on Tue Jan 4 18:27:06 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:05:58 CEST